Alternatív hajtásláncok alkalmazása a közúti áruszállításban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alternatív hajtásláncokra való áttérés fő motiváló ereje a nyersolaj – mint elsődleges energiaforrás – kiváltása a környezetet kevésbé vagy egyáltalán nem károsító forrásokkal. A technológia gyors fejlődésének köszönhetően egyre több, az eddigieknél alacsonyabb szén dioxid kibocsátású – alternatív – megoldás jelenik meg, mind a közúti mind az egyéb közlekedési formák esetében. Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy alkalmazhatók-e ezek az alternatív megoldások a közúti áruszállításban, illetve, hogy milyen gazdasági vonzatai lehetnek az alkalmazásuknak.

Leírás
Kulcsszavak
alternatív, hajtáslánc, közút
Forrás