A halálbüntetés a magyar alkotmányjogban és a nemzetközi egyezményekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a 2023/2024-es tanév második félévében készült. A szakdolgozatom középpontjában a halálbüntetés alkotmányossági kérdése kapott jelentős szerepet, ezen a témakörön belül is leginkább a halálbüntetés magyar alkotmányjog szerinti megítélése, illetve, hogy melyek azok a nemzetközi egyezmények, amelyek rendelkeznek e büntetésről. Sok kérdés merül fel ezzel a témával kapcsolatban, de amelyekre kutatásomban a választ kerestem, azok a következők: a halálbüntetés alkalmazásával milyen alapvető emberi jogai sérülnek az embernek; az alkalmazása összeegyeztethető-e a nemzetközi egyezményekkel; van-e esély a visszaállítására. A dolgozatom témája leginkább jogszabályok alapján került bemutatásra, illetve a dolgozat végén szemléltettem a saját kutatásom eredményeit is. A saját kutatásom a halálbüntetés társadalmi megítélésére irányult, amelyben arról kértem ki az emberek véleményét, hogy egyetértenek-e a halálbüntetés eltörlésével; mely esetben támogatnák, ha lenne lehetőség a visszaállítására; illetve, hogy büntetést tekintve a halálbüntetést vagy az életfogytig tartó szabadságvesztést tartják-e megfelelőbbnek a legsúlyosabb élet elleni bűncselekmények esetén. Igaz, hogy a 23/1990. (X. 31.) AB határozat meghozatalával jelen téma nem élvez aktualitást, azonban sok embert a mai napig foglalkoztathatnak a fentebb felvetett kérdések, köztük engem is, emiatt is választottam ezt a témát.

Leírás
Kulcsszavak
halálbüntetés, alkotmányjog, emberi jogok
Forrás