BTMN-es gyermekek helyzete és szerepe a családban, társadalomban

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a köznevelési törvény fogalomrendszerére épül, kitér különböző jogi fogalmakra is. A dolgozat célja az volt, hogy több oldalról vizsgálja ezt a speciális élethelyzetet, így a közoktatás és a család szocializációs színteréről is olvashatunk benne. Az iromány 2.felében egy feltárási eszköz segítségével a magyar családokra fókuszálva vizsgálja az eltérő fejlődésű gyermekek életkori sajátosságait, szülők nehézségeit, lehetőségeit, illetve kitér a fejlesztő tanárok, szakemberek felkészültségére is.

Leírás
Kulcsszavak
szocializáció, eltérő fejlődésű gyermek
Forrás