SUPPLY MANAGEMENT IN TOURISM WITH GENERATION SPECIFICITY

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Both tourist service providers and tourism developers it is becoming increasingly important to take into account the generational aspects. Generation’s problem is classically related to the activity of human resource management as a factor for employees involved in providing personal services appearing an integral part of the supply. The second one, but not the secondary aspect is related to the generational characteristics of demand that should be reflected in the supply of services. Generational demand characteristics are identified by a primary, question-based method, and the supply was analysed by observation generations’specific tourist products. Comparing the obtained results leads to the conclusion about the adaptation to the generation needs.
Mind a turisztikai szolgáltatók számára, mind a turizmusfejlesztéssel foglalkozók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír a generációs szempontok figyelembe vétele. Klasszikusan a humán erőforrás gazdálkodással foglalkozók tevékenységében merül fel, mint a kínálat szerves részeként megjelenő személyes szolgáltatásokat nyújtó munkatársak esetében szerepet játszó tényező. A másik, de nem másodlagos szempont a kereslet generációs jellemzőivel függ össze, aminek tükröződnie kell a szolgáltatás-kínálatban is. A generációs keresleti jellemzők primer, megkérdezésen alapuló módszerrel kerülnek beazonosításra, a kínálat elemzésére megfigyeléssel kerül sor a minőségi védjeggyel jelzett négycsillagos szállodák körében. A kapott eredmények összehasonlítása a generációs igényekhez alkalmazkodás mértékére enged következtetni.
Kulcsszavak
tourism management, generations, labour market, service market, supply, turizmus menedzsment, generációk, munkaerőpiac, szolgáltatás piac, kínálat
Forrás
Gyűjtemények