A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) egy izolált populációjának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a díszes tarkalepke (Euphydras maturna) Ömbölyi és Bátorligeti populációit vizsgáltam a 2005-ös és 2006-os évből. A díszes tarkalepke tipikusan r-stratégista rovar. Ezek alapján azt feltételeztem, hogy populációiban nagymértékű a genetikai sodródás (drift). Vagyis azt vártam, hogy azok a minták, amelyek egy populáció különböző generációiból (különböző évekből) származnak, jelentősen eltérőek lesznek majd. A hipotézis alátámasztása végett különböző statisztikai módszerekkel elemeztem, hogy az éves minták mutatnak-e morfológiai különbségeket a vizsgált populációkban, illetve azt is megvizsgáltam, hogy ezek a különbségek milyen jellegekben mutatkoznak.

Leírás
Kulcsszavak
Euphydryas maturna, genetikai sodródás, díszes tarkalepke
Forrás