Sikeres nők az üzleti életben

Dátum
2008-11-06T16:00:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy – a témához kapcsolódó szakirodalom segítségével – bemutassam a nők helyzetének alakulását, szerepköreinek változásait egészen a vezetői pozíciók eléréséig. A sikeres női vezetők, a nők helyzetének alakulása a gazdasági életben, a nők egyre bővülő lehetőségei a munkaerő-piacon és hogyan jutottak el ideáig – ezek azok a legfontosabb témakörök, melyekkel dolgozatomban foglalkoztam. Azt gondolom, hogy a nők esélyegyenlőségének és az úgynevezett „nőkérdésnek” a vizsgálata a XXI. században igen aktuális témát jelent mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból, hiszen az utóbbi években láthatóvá vált, hogy a nők számára növekvő „problémát” jelent a pályafutás – karrier és a családalapítás közötti helyes egyensúly megtalálása, kialakítása, anélkül, hogy bármelyiket fel kellene adniuk a másik érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
sikeres nők, sikerkritériumok, diszkrimináció, szerepkörök, család és/vagy karrier
Forrás