Milyenek a jelenlegi és a jónak vélt vezetők? Fókuszban Lewin vezetési stílusai.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szervezetek az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a munkaerő megtartására, hiszen a munkaerő pótlásának magas költsége van. A vezetők meghatározó szerepet töltenek be a munkavállalók elégedettségében, motivációjában, valamint a munkahelyen történő maradásukban és távozásukban. A diplomadolgozatomban a vezetők megítélését, az általuk használt vezetési stílusokat vizsgáltam. Kitértem a női és a férfi vezetésre, a közöttük lévő eltérésekre, illetve megvizsgáltam, hogy az embereknek számít-e a vezetője neme, ha igen, akkor női vagy férfi vezetőt szeretnének inkább. Arra keresem a választ, hogy az emberek milyen vezetőt tartanak "jónak", és ez miben tér el a jelenlegitől. A primer kutatásom során kérdőíves felmérést végeztem, melyben a jelenlegi és a "jónak" vélt vezető elemzését a Lewin-féle vezetési stílusok alapján végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
vezetési stílus, vezetés, Lewin, Lewin-féle, vezető, vezetők, jó vezetői, női vezető, férfi vezető
Forrás