A párválasztástól az esküvőig – a házasság társadalmi vonatkozásai

Dátum
2013-04-24T07:34:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az esküvő, valamint maga a házasság társadalmi, szociális, pszichológiai és gazdasági aspektusait vizsgáltam. Dolgozatomat öt nagyobb részre osztottam. Elsőként a történeti áttekintés, valamint a magyar lakodalmas szokások részletes leírása mellett egy kis nemzetközi kitekintést tettem, néhány távolabbi, ám mégis közeli kultúra házasságkötési hagyományait, szokásait, s azok változását mutattam be. Majd a két alapvető szertartásformát, az állami és egyházi házasságkötési ceremóniákat ismertettem. Ezt követően társadalmi oldalról közelítettem meg az esküvőt és házasság intézményét, valamint próbáltam fényt deríteni annak pszichológiai és szociológiai hatásaira. Végül a ma már külön üzletággá fejlődött esküvőszervezés folyamatát, annak lépéseit foglaltam össze röviden, s bemutattam az esküvői iparág talán legfontosabb közösségi, gazdasági, kulturális eseményét, az esküvői kiállítást.

Leírás
Kulcsszavak
Esküvő, Házasság
Forrás