Bizonyítás a polgári perben különös tekintettel a személyállapoti perekre

Dátum
2014-02-05T13:53:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban próbálom minél részletesebben vizsgálni a személyállapoti perekben, vagyis a gondnoksággal, szülői felügyelettel, származással, és házasság megszüntetésével kapcsolatos perek esetén alkalmazott bizonyítékokat, azok bizonyító erejét, alkalmazott bizonyítási módokat és azt, hogy pontosan mi is a személyállapoti per. A gyerekek szerepét is vizsgálom a származási perekben, szülői felügyelettel kapcsolatos és a házassági perekben, mivel ezekben az ügyekben olyan döntés születik, amely a kiskorú egész életére, gondolkodás módjára, érzelmi és szellemi világára meghatározó. Az okirati- tanú- és szakértői bizonyítás hogyan is zajlik az ilyen különleges pereknél.A magyar bíróságok, illetve nemzetközi dokumentumok milyen lehetőségeket, feltételeket adnak ezen eljárások során.

Leírás
Kulcsszavak
bizonyítás, személyállapoti perek
Forrás