Gyulladásos ízületi kórképek cardiovascularis rizikójának és gyors radiológiai progressziójának felmérése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyulladásos ízületi betegségeknél, mint az RA és az SPA, a korai adekvát kezelés nem csak az ízületi destrukció, a mozgáskorlátozottság kivédése, hanem az egyik leggyakoribb társbetegség, a cardiovascularis morbiditás elkerülése miatt is fontos. Találnunk kell olyan markereket, vizsgáló módszereket, melyek könnyen kivitelezhetőek, reprodukálhatóak és előre jelzik a CV morbiditást. Kiemelt jelentőségű a gyors radiológiai progressziójú (RRP) betegek kiválasztása is RA-s betegeknél, ilyen eszköz lehet a különböző mátrixmodellek használata. Tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk az egy éves TNF-α gátló kezelés vascularis hatását non-invazív ultrahangos technikával RA-s (36 fő) és SPA-s (17 fő) betegekben. Összefüggéseket kerestünk a vascularis paraméterek - mint az endothel diszfunkcióra utaló FMD és az érfalmerevségre utaló ccIMT, PWV- valamint a beteg klinikai jellemzői között. A hazai RA-s betegpopulációban (1356 fő) terveztük meghatározni a magas RRP kockázat prevalenciáját, valamint összehasonlítást végeztünk RRP tekintetében a MTX-ra reagálók és az arra nem reagálók között. Az RA-s és SPA-s betegek vegyes csoportjában a TNF-α gátlás javította vagy stabilizálta a vascularis patofiziológiát. A gyulladás (CRP) összefüggésbe hozható az FMD-vel, míg, többek között a terápiára adott klinikai válasz hiánya (cNR) befolyásolhatja a vascularis funkciót. A hazai RA-s betegek 18%-ának volt magas kockázatú RRP-je (≥40%). A magas kockázatú RRP-vel rendelkező RA-s betegek életkora szignifikánsan alacsonyabb volt, az alacsony kockázatú csoporthoz képest. A MTX-ra adott válasz hiánya, a férfi nem, a kiindulási erózió és az ACPA szeropozitivitás független prediktorai voltak az RRP magas kockázatának. In inflammatory rheumatic disorders, such as RA and SPA, early adequate treatment is important not only to prevent joint destruction and mobility limitations, but also to avoid one of the most common comorbidities, cardiovascular morbidity. We need to find markers and methods that are easy to implement, reproducible and predict CV morbidity. The selection of patients with rapid radiological progression (RRP) in RA patients is also of prime importance, the use of different matrix models can be such a tool. In our study, we aimed to investigate the vascular effect of an one-year TNF-α inhibitor treatment using a non-invasive technique in patients with 36 RA and 17 SPA. We are looking for correlations with vascular parameters such as FMD, indicating endothelial dysfunction, and ccIMT, PWV indicating carotid atherosclerosis, arterial stiffness-and the patient’s clinical characteristics. We wanted to determine the prevalence of high RRP risk in the Hungarian RA population (including 1356 patient) and compared RRP responders to methotrexate (MTX) and those who did not. In a mixed cohort of RA and SPA patients, TNF-α inhibition improved or stabilized vascular pathophysiology. Inflammation (CRP) has been associated with FMD, while, among others, clinical lack of response to therapy (cNR) may influence vascular function. 18% of RA patients in Hungary had high-risk RRP (≥40%). The age of RA patients with high-risk RRP was significant lower, compared to the low-risk group. Lack of response to MTX, male gender, baseline erosion, and ACPA seropositivity were independent predictors of high risk of RRP.

Leírás
Kulcsszavak
rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica, atherosclerosis, cardiovascularis betegség, áramlás-mediált vazodilatáció, pulzushullám terjedési sebesség, carotis intima-média vastagság, TNF-α gátló kezelés, gyors radiológiai progresszió - rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, atherosclerosis, cardiovascular disease, flow-mediated vasodilation, pulse-wave velocity, carotid intima-media thickness, anti- TNF therapy, rapid radiographic progression
Forrás