A vezető szerepe a megfelelő intézményi légkör megteremtésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban azt a metódust kívántam bemutatni, hogy miként járulhat hozzá az intézményvezető a nevelőtestület hangulatának a magasabb szintre való emeléséhez. Kutatómunkám segítése és megkönnyítése céljából módszertani ismereteim bővítésére is törekedtem. Először történeti szempontból vizsgáltam a vezetés témakörét, majd a vezetési stílusokat és irányzatokat mutattam be. Ezt követően az oktatás és nevelés területén vizsgáltam tovább a problémafelvetéseimet. A végkövetkeztetések levonása érdekében számos szakirodalmat dolgoztam fel. A mintavétel céljából a kérdőíves módszert választottam. Az olvasott és elemzett adatokat összevetettem a nevelőtestületem és saját magam tapasztalataival is. Végig arra törekedtem, hogy az objektív és szubjektív tényezők megfelelő arányban jelenjenek meg a tevékenységem során. Az ezek kontextusaiból kapott értékes információk nagyban segítették munkám sikeres befejezését.

Leírás
Kulcsszavak
vezetéselmélet, intézményvezetés
Forrás