2-(N-szubsztituált-amino)-2-dezoxi-D-glükono-1,5-lakton fenilszemikarbazonok előállítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám elkészítése során különböző 2-(N-szubsztituált-amino)-2-dezoxi-D-glükono-1,5-lakton fenilszemikarbazonok szintézisét vizsgáltuk, amelyek potenciális OGA enzim inhibitorok lehetnek. Sikeresen előállítottunk két vegyületet, a N-etoxikarbonilamino és az N-butanoilamino származékokat.

Leírás
Kulcsszavak
OGA, inhibitor, szemikarbazon
Forrás