Az egyéni vállalkozásom keretein belül termesztett fűszerpaprika olasz piacra jutásának lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egyéni vállalkozásomat 2014.11.16-án indítottam és a tevékenységei között szerepel a fűszerpaprika termesztés. A 300 éves múltra visszatekintő fűszer iránti igény hazánkban állandó. Dolgozatom célkitűzése, hogy megvizsgáljam az olasz piacot és választ találjak arra a kérdésemre, hogy érdemes-e olaszországi exportba kezdenie a vállalkozásomnak. A téma szakirodalmának feldolgozásánál a kutatási területhez szorosan illeszkedő hazai és külföldi kutatásokat, jelentéseket és tudományos publikációkat vizsgáltam. Elemzésem során törekedtem arra, hogy pontos képet adjak Olaszország és Magyarország különbségeiről és hasonlóságairól. A két ország elemzéséhez számos jelentést használtam fel. A Világbank, EUROSTAT és a Központi Statisztika Hivatal (KSH) adatbázisait használtam fel a statisztikai adatok összegyűjtése során. A HOFSTEDE modell által a két ország kulturális különbségeit vizsgáltam. Bemutattam a duális gazdaságszerkezetet, melyhez számos hazai és külföldi publikációt és a KSH adatait vettem alapul. A fűszerpaprika gazdasági helyzetének elemzéséhez magyar nyelvű tanulmányokat és a KSH adatait használtam fel, valamit további források alapján kitértem az aflatoxin botrányra is és a külkereskedelemének alakulására. Primer kutatásom során saját vállalkozásom pénzügyi helyzetét mutattam be, valamint a feldolgozott irodalmak alapján kiválasztottam a külpiacra lépésnek a lehetséges formáját. A primer kutatásom részét képezi egy nem reprezentatív jellegű, olasz nyelvű kérdőív eredményeinek a bemutatása. Azonban a válaszok útmutatást adtak számomra arra vonatkozóan, hogy érdemes-e az olasz piacon értékesíteni a fűszerpaprikát és információt kaptam arról, hogy ismerik-e a fűszerpaprikát a válaszadók.

Leírás
Kulcsszavak
kereskedelem, Olaszország, fűszerpaprika
Forrás