Investments and their financing risks and risk management trends in the last 10 years

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The purpose of our literature review was to understand the state of research related to management of risk of corporation’s investments and their finance within the past 10 years. Nowadays the risk management and problem solving are characterized by holistic approach and complexity - and these tendencies we can see clearly. We need to examine the likvidity, financing and investment questions together, because of the interactions between them. They can influenced the corporate value together. The role of risk management in the investments is the  cash-flow smoothing (we mean: cash-flow generated by investment). The field of corporate finance is noticeably inseparable from other areas of business science (at least in the empirical analyses), and even technical issues, like risk management, have long been considered suitable appropriate in an integrated form. The financial and operational hedging has become indispensable elements of the managerial toolbar. The consequence of crisis (from 2007) promotes the birth of many studies that justify it. The researchers are paying close attention the transaction costs, such as costs of contracts or agent costs, and the losses due to information assimetry. The statements of behavioral finance connection with managerial decisions mean important additives in this field.
Áttekintve az utóbbi 10 év szakirodalmát, amely a vállalati beruházások és a finanszírozásuk kockázatainak kezelése kapcsán íródtak, jól látható az, hogy a kockázatkezelést és a problémamegoldást a holisztikus közelítés és a komplex problémakezelés hatja át napjainkban. A likviditási, finanszírozási és beruházási kérdések együttes vizsgálata lényeges, hiszen egy-egy döntés mindegyik területre hatással lehet, együtt befolyásolva a vállalati értéket. A beruházások vonatkozásában az értéknövelés a beruházás által generált cash-flowk simításán keresztül érvényesíti hatását. A vállalati pénzügyek területe az empirikus elemzésekben jól megfigyelhető módon élesen nem választható el a gazdálkodástudomány más területeinek kérdéseitől, sőt műszaki témáktól sem, mint ahogy a kockázatkezelésről is, jó ideje, integrált formában gondolkodnak. A fedezeti ügyletek (mind a pénzügyi, mind a működési) használata nélkülözhetetlenné vált a vállalatok menedzsereinek eszköztárában. A válság következményei számos olyan tanulmányt ösztönöztek, amelyek minderre igazolásul szolgáltak. Nagy figyelem jutott a tranzakciós költségekre, beleértve a szerződések költségeit illetve az ügynökköltséget, illetve az információs aszimmetria miatti veszteségeket. A viselkedési pénzügytannak főként a menedzseri döntéseket illető megállapításai szintén lényeges adalékot képeznek e területen.
Kulcsszavak
Corporate Hedging Models, Capital Structure, Investment- and Financial Decision, G30, G32, E22, Fedezeti ügyletek, tőkeszerkezet, beruházási- és finanszírozási döntések, G30, G32, E22
Forrás