Különböző forrásból származó Candida zemplinina élesztőtörzsek mitokondriális DNS-ének polimorfizmus vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat során öt, azonos földrajzi eredetű, de különböző forrásból származó Candida zemplinina élesztőtörzs mitokondriális DNS-ét vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy megfigyelhető-e diverzitás ezen törzsek között, vagy a forrást, vagy az azonos geográfiai eredetet vizsgálva. A vizsgálat során RFLP-t végeztünk, az EcoRI, a HaeIII és a HinfI restrikciós enzimeket felhasználva. A vizsgálatainkkal nem tudtunk polimorfizmust kimutatni.

Leírás
Kulcsszavak
Candida zemplinina, mitokondriális DNS, RFLP
Forrás