Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) magyarországi előfordulási sajátosságai, különös tekintettel a csermelyszitakötőre

Dátum
2014-05-08T08:30:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) négy Magyarországon honos fajának [Gomphus flavipes (sárgás szitakötő), Gomphus vulgatissimus (feketelábú szitakötő), Ophiogomphus cecilia (erdei szitakötő), Onychogomphus forcipatus (csermelyszitakötő)] előfordulási sajátosságait tanulmányoztam irodalmi adatok feldolgozása alapján. Dolgozatom fő célja a négy folyami szitakötőfaj Magyarországon mostanáig rendelkezésre álló előfordulási adatainak összegyűjtése, rendszerezése és értékelése volt. Mivel védett fajokról van szó, ezért az ilyen típusú munka elengedhetetlen a faj további eredményes kutatása és megőrzése szempontjából.

Leírás
Kulcsszavak
Folyami szitakötők, csermelyszitakötő
Forrás