Az információs rendszer hatása a vállalat működésére

Dátum
2008-09-22T08:13:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírásának célja azt volt, hogy megismerjem és megismertessem, melyek egy vállalatnál a leggyakrabban beérkező és felhasznált információk és adatok, azok honnan jönnek, és milyen utat járnak be. Minden részterületet számba veszek, melyek fontosak egy vállalkozás hatékony működése szempontjából, valamint fontosak a menedzsment számára a jövőbeni döntések meghozatalához, valamint a stratégiák kidolgozásához.

Leírás
Kulcsszavak
információs rendszer, vállalatgazdaságtan, döntéselmélet
Forrás