A relaxáció hatásvizsgálata 9-12. évfolyamos tanulóknál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája a relaxáció hatásvizsgálata. A vizsgálatot 9-12. évfolyamos gyógytestnevelésre járó tanulókkal végeztem el. A vizsgálat ideje alatt a kísérleti csoport 12 héten keresztül relaxált a gyógytestnevelés órák végén, valamint minden héten kapott egy pozitív megerősítésre szolgáló célformulát. A kontroll csoport csak pozitív megerősítésre szolgáló célformulákat kapott 12 héten át. A kísérleti csoport és a kontroll csoport eredményeit kérdőívekkel sikerült kiértékelnem. Vizsgáltam boldogság-értéküket, egészségtudatos magatartásukat, önismeretüket és stresszel való megküzdésüket.

Leírás
Kulcsszavak
Relaxáció, Önszuggesztió, gyógytestnevelés, stressz
Forrás