Foglalkoztatási problémák az alacsony végzettségű lakosság körében Magyarországon

Dátum
2009-09-28T14:07:47Z
Szerzők
Orbán, Timea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az alacsony végzettségű lakosság foglalkoztatási problémáit vázoltam fel. A szocializmus főbb jellemzőinek (bürokratikus koordináció, állami hatalom, „teljes foglalkoztatás”) bemutatását követően a rendszerváltás foglalkoztatási hatásait mutatom be. A transzformációs válság okozta visszaesést, a munkaerő szerkezetének átalakulását, a megjelenő munkanélküliséget, az inaktivitás növekedésének okait. Miután az előző fejezetekben felvázoltam, hogy mely hatások, illetve okok vezettek el az alacsony végzettségű lakosság foglalkoztatási problémáihoz, a negyedik fejezetben konkrétabban rátérek az alacsony végzettségűek munka-keresleti, -kínálati problémáinak bemutatására. Végül pedig, nemzetközi kitekintésben is rávilágítok a lemaradás főbb pontjaira.
Leírás
Kulcsszavak
alacsony végzettség, foglalkoztatási problémák, munkaerő-kereslet, -kínálati problémák
Forrás