Metakaolin NMR relaxometriás vizsgálata, mint kötőanyag és cementhez adott adalékanyag

Dátum
Szerzők
Kertész , Tamás Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelenleg a kis- és közepes aktivitású hulladékok kondicionálására Magyarországon metakaolin tartalmú Portland cementet használnak. Azonban vannak olyan radioaktív hulladéktípusok, mint például ioncserélő műgyanták vagy szerves anyag tartalmú hulladékok, amelyek szilárdítására a cement alapú kötőanyagok nem alkalmasak. Így az utóbbi időkben világszerte előtérbe került a geopolimer alapú kötőanyagok fejlesztése. A hosszú távú tárolás érdekében fontos paraméter a megkötött hulladék csomag porozitása, és vízzel való kölcsönhatása. Ezek roncsolás mentes vizsgálatára alkalmasak lehetnek a különböző mágneses magrezonancia alapú technikák. Munkám során radioaktív hulladék szilárdítására alkalmas kötőanyagok és kompozitjaik porózus szerkezetét vizsgáltam NMR relaxometriás módszerrel. Az NMR relaxometria alkalmasnak bizonyult a pórusos szerkezetben lévő különböző mobilitású vízdomének jellemzésére és ezen keresztül a különböző kötőanyagok összehasonlítására és érési folyamatuk követésére.
Leírás
Kulcsszavak
metakaolin; geopolimer; cement; kisterű NMR spektroszkópia; hidratáció
Forrás