Működési és fejlesztési változások az önkormányzati gazdálkodásban 2010 után a 2000 fő alatti települések – Szabolcsveresmart- vonatkozásában

Dátum
2014-04-09T10:00:02Z
Szerzők
Váriné Lunczer, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom két szerkezetileg elkülöníthető részből épül fel a bevezetés utáni első részben az önkormányzatok, különösen a 1000-2000 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések gazdálkodásának, így különösen a költségvetésüket meghatározó szabályozás változásainak bemutatása a célom. A második részben ezen változásokhoz kapcsolódó szervezeti változásokat mutatom be a költségvetési szerveket törzskönyvi nyilvántartását alapul véve, melynek tanulmányozása során a település intézményrendszerének története követhető nyomon és körvonalazódik a kistelepülések intézményhálózata. Az összegzésben, a kormány önkormányzati szférában végbe ment és napjainkban is folyamatban lévő változásokkal kapcsolatos kommunikációjára próbálok reagálni a munkám során szerzett tapasztalatok alapján.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzati gazdálkodás
Forrás