A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog

Dátum
Szerzők
Váczi, Csaba Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A termőföldek adásvétele kapcsán kiemelt szerepet kap a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvénybe szabályozott elővásárlási jog és annak gyakorlása, amelyre vonatkozóan az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény következtében jelentős változásokat eszközölt. Véleményem szerint ez az a terület az elővásárlási jog tekintetében, amely a legkomplexebb szabályozási háttérrel rendelkezik, így megalapozza egy dolgozat keretében történő tárgyalását. A dolgozat első kettő fejezete az elővásárlási jog megértéséhez szükséges és megkerülhetetlen alapvető fogalmak, a vonatkozó általános szabályok és az ide vonatkozó főbb jogi intézmények bemutatására irányul. Itt kerül meghatározásra az elővásárlási jog fogalma, alapvető típusai, másrészt az elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő főbb jogi intézmények, mint például a vételi ajánlat közlése vagy magának a jogosultság érvényesítésének menete. A szakdolgozatom következő nagy részét a dolgozat címében is megjelölt termőföldekre vonatkozó elővásárlási jog adja. Itt kerül felvázolásra a 2013. évi CXXII. törvényben lefektetett jogi szabályozás bemutatására. Igyekeztem nem csupán a megjelölt jogszabályra támaszkodva bemutatni az elővásárlási jog gyakorlását, hanem az ahhoz kapcsolódó egyes lényeges elemeket tárgyaló és ide vonatkozó részletszabályokra is kitérni. A dolgozat utolsó érdemi fejezetében két olyan általam választott bírósági határozat kerül elemzésre, középpontjában olyan vitás helyzetekkel, amelyek a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása során gyakorta peres eljárást vonnak maguk után. Elemzésre kerül itt egy, a tulajdonost terhelő közlési kötelezettség megsértéséből adódó peres eljárást lezáró érdemi határozat, valamint egy, az elővásárlásra jogosultak azonos ranghelyéből adódó problematikát feloldó kúriai ítélet. A dolgozat megírásában a témában írt számos monográfiára, vonatkozó jogszabályra, rendeletre, bírósági állásfoglalásra, bírósági döntésre támaszkodtam.
Leírás
Kulcsszavak
termőföld, elővásárlási jog
Forrás