Mozgásélmény

Dátum
Szerzők
Berettyán, Lívia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az első részben bemutatására kerül a Waldorf pedagógia törekvéseiben megnyilvánuló élménypedagógiai szemlélet, maga az élmény befogadásának és feldolgozásának Waldorf szellemiségű megközelítése. Az élménypedagógiai meghatározások felsorolása során betekintést nyerhetünk az élményszerzésen alapuló, tevékenykedtető pedagógia kialakulásának és változatos formáinak sorába, mielőtt a legfontosabb élménypedagógiai hatásmechanizmusokkal megismerkednénk. Az első rész végén egyfajta leírást szeretnék nyújtani, a Waldorf óvodai mozgástevékenységekben megmutatkozó élménypedagógiai hatásmechanizmusok alkalmazási lehetőségeiről, azaz élménypedagógiai szemlélet egyfajta kiteljesedéséről a Waldorf Óvodák mozgástevékenységének tervezése során.A második részben az óvodai tervezett mozgástevékenységekre vonatkozó megfigyelésre alapozott kutatásomat mutatom be, melynek szempontrendszerét az élménypedagógiai hatásmechanizmusok használatának tükrében vizsgálom, illetve a gyermek természetes adottságát, életkori sajátosságát figyelembe vevő szemszögből. Az utasítás nélküli, az érzelemi átélés, az utánzás, a multiszenzoros tapasztalás hatásait figyelem az óvodás korú gyermek számára tervezett mozgás tevékenységben.
Leírás
Kulcsszavak
Waldorf, mozgásélmény, élménypedagógia
Forrás