Kötelező beiskolázás 6 éves korban

Dátum
Szerzők
Horváthné Fábián, Vera
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat témája a 6 éves kori beiskolázás. A dolgozat kérdőíves vizsgálati módszerrel arra keresi a választ, hogy a 2019 nyarán elfogadott jogszabályváltozás - miszerint abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek a 6. életévét betölti, tankötelessé válik, és az Oktatási Hivatal dönt a szülő helyett arról, hogy maradhat-e még a gyermek egy évet óvodában - hogyan érintette a szülőket. Mit gondolnak a szülők az iskolaérettségről? Mennyire befolyásolta őket a közvetlen környezetük, az óvoda és a leendő iskola abban a kérdésben, hogy mikor menjen a gyermekük iskolába? Kik kérték az Oktatási Hivataltól az évhalasztást és milyen indokkal? Kik segítettek az ügyintézés menetében? A dolgozat azt is vizsgálja, hogy hogyan élték meg a szülők lelkileg a dokumentumok összegyűjtésének, beadásának és a döntésre várás időszakát.
Leírás
Kulcsszavak
beiskolázás, iskolaérettség, iskolaéretlenség, családi nevelés, óvodai nevelés
Forrás