A francia gazdasági jelenlét fejlődése a rendszerváltás után Magyarországon

Dátum
2009-10-30T15:57:48Z
Szerzők
Kovács, Katinka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
E dolgozat azzal a céllal született, hogy betekintést nyújtson Magyarország és Franciaország kapcsolatrendszerébe, különös tekintettel a gazdasági és kereskedelmi vonatkozásokra, nem mellőzve azonban a kétoldalú kapcsolatok egyéb - diplomáciai, kulturális-szemszögből való vizsgálatát sem, hiszen ahhoz, hogy a gazdaság területén mindkét ország számára lehetőség nyíljon kedvező kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, szükség van egy ennek alapot és hátteret biztosító intézményrendszer fenntartására, amely ösztönző és konfliktuskezelő szerepet is betölt. Vizsgálataim tárgyát a rendszerváltástól napjainkig terjedő, közel két évtizedet felölelő időszak képezi. Munkám során az adatok gyűjtésén és elemzésen túl azon tényezők vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt, amelyek a gazdaság területén megfigyelhető folyamatok, változások hátterében állnak, közvetlen vagy közvetve pozitív illetve negatív irányú befolyást gyakorolva a bilaterális gazdasági kapcsolatok alakulására.
Leírás
Kulcsszavak
Franciaország, gazdaság
Forrás