A folyamatmenedzsment alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a kisvárdai L.E.S.Z. Feszt esetén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a folyamatmenedzsment alkalmazási lehetőségeit vizsgálom a fesztiválszervezés területén, egy konkrét példán, a kisvárdai L.E.S.Z. Feszt elemzésén keresztül. A vállalati gyakorlatban egyértelműen kijelenthető, hogy a folyamatok meghatározása és menedzselése révén javítható a szervezeti értéklánc hatékonysága. Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a rendezvényszervezésben is leírhatóak e azok az alapvető és támogató folyamatok, amelyek a fő célok elérését leginkább segítik. Hipotézisem szerint ezek meghatározásával átláthatóbbá válhatnak az összetett tevékenységek, mely átláthatóság nagyban hozzájárulhat a fesztivál sikeres lebonyolításához. A dolgozatban a L.E.S.Z. Feszt fő céljaiból kiindulva meghatároztam az alapvető és üzleti folyamatokat, majd diagramok segítségével részfolyamatok és tevékenységek szintjéig bontottam azokat. A felvázolt folyamatokat szövegesen elemeztem és részletesen kifejtettem. Végezetül következtetéseket vontam le a hipotézis helytállóságára vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
folyamatmenedzsment, rendezvényszervezés, fesztivál, részfolyamatok, marketingkommunikáció
Forrás