Fókuszt tartalmazó magyar szövegmondatok megfeleltetése francia fordításban: szintaktikai lehetőségek és tendenciák

Dátum
2002
Szerzők
Nagy, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. -Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002. -p. 65-74. -(Officina Textologica, 1417-4057 ; 7.). -963 472 714 X