Általános iskolás cigány és nem cigány gyerekek tanulással, továbbtanulással kapcsolatos attitűdjei

Dátum
Szerzők
Börcsök, Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Magyarország legnagyobb létszámú kisebbségével, a cigánysággal foglalkoztam, egészen pontosan a cigány gyermekek tanulással, illetve továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeit vizsgáltam. Munkám első részében a megfelelő szakirodalmak felhasználásával igyekeztem bemutatni ezt a népcsoportot, a történelmével és a magyar oktatási rendszerben betöltött korábbi és jelenlegi helyzetével együtt. A szakdolgozatom második részében ismertettem az előzetes információkat, mint például a kutatásom célját, módszerét, helyét, valamint vázoltam a hipotéziseimet. Ezt követően elemeztem a kapott eredményeket, illetve igyekeztem reflektálni a szakirodalmakban olvasottakra is. Végül pedig a levont konzekvenciák segítségével válaszoltam a korábbi feltételezéseimre.
Leírás
Kulcsszavak
cigányság, attitűd, iskola
Forrás