Öntéstalajok mikroheterogenitásának vizsgálata a Felső-Tisza vidéken

Dátum
2011-05-09T07:18:52Z
Szerzők
Somodi, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Öntéstalajok mikroheterogenitásának vizsgálatát végeztem a Felső-Tisza vidéken. Célom az volt, hogy a Mezőladány határában gyűjtött talajmintákat, laboratóriumban való feldolgozás után térinformatikai és statisztikai módszerek segítségével vizsgáljam, jellemezzem és ezek alapján képet alkossak a vizsgált terület talajának változékonyságáról, majd statisztikai vizsgálatokkal feltárjam az egyes talajtulajdonságok közti kapcsolatokat.
Leírás
Kulcsszavak
heterogenitás, talaj
Forrás