Hungary's dependence on external financing Magyarország függése a külső finanszírozástól

Dátum
Szerzők
Kuti, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
This paper demonstrates that Hungary has been dependent on external financing for several decades. In the 1970s and 1980s, debt was prevelant in the external capital structure of the Hungarian economy, but since the transformation to a market economy internation equity finance has reahced a level of capital accumulation and plays a very complex role in export potential, debt srvicing capacity and the modernization of the country. This paper argues that in general the forced increase in domestic demand is not able to substitute for the inherent need to realize export surplus in a small open economy in the long run. In the subsystem of the real economy there is a self-financing circuit driven by foreign direct investments which can meet the economy's current liabilities and profit remittance requirements, while this circuit cannot compensate for the consequences of the soft budgeting constraints of the general government. JEL classification: H6, F4
Tanulmányomban a hetvenes évektől napjainkig tekintem át a külföldi forrásbevonás főbb jellegzetességeit, elemzem a külkereskedelmi pozíciók, a GDP felhasználás, a kormányzati-költségvetési túlköltekezés rendre visszatérő adóssággeneráló összefüggéseit. Rámutatok az elmúlt több mint harminc év eladósodási és restrikciós hullámainak hasonlóságaira és különbségeire, valamint kísérletet teszek az ezredforduló néhány új jelenségének megragadására. JEL-kód: H6, F4
Kulcsszavak
külkereskedelmi egyenleg, külföldi működőtőke, államháztartási deficit, külső eladósodás
Forrás
Gyűjtemények