A szerződések érvénytelensége különös tekintettel a feltűnő értékaránytalanság és az uzsorás szerződés esetkörében

Dátum
Szerzők
Tóth, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom legfőképpen a szerződések érvénytelenségét taglalja az érvénytelenség megjelenési formáin keresztül. A semmisség és megtámadhatóság összevetésével igyekszem bemutatni az eltéréseket és hasonlóságokat, majd az uzsorás szerződés és feltűnő értékaránytalanság összehasonlításával egy képet szeretnék mutatni, hogy bár a kettő érvénytelenségi ok hasonló, de mégsem ugyanaz és lényeges eltérések fedezhetők fel közöttük. Végezetül ki szeretnék térni az érvénytelenség jogkövetkezményeire, hogy egy keretet adhassak a dolgozatomnak. Célom az, hogy a témakörről egy átfogó képet osszak meg, mely rávilágít a jogintézmény legfontosabb pontjaira.
Leírás
Kulcsszavak
érvénytelenség, semmiség, megtámadhatóság
Forrás