Az Oszmán Birodalom gazdaságának és társadalmának szignifikáns változásai a Tanzimat periódus hatására

Dátum
Szerzők
Veres, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Tanzimat periódus reformjai kerülnek összefoglalásra. Dolgozatomban megpróbálok okokat keresni arra a tényre, hogy mi volt a reformok mozgatórugója. Kitérek, a gazdaság, valamint társadalom állapotára is. Az Oszmán Birodalom háborúiról is szó esik, mivel ez a tényező nyomást gyakorolt a reformok sikerességére.
Leírás
Kulcsszavak
oszmán, gazdaság, társadalom, Tanzimat
Forrás