Debrecen turizmusának és az abban megjelenő online marketing elemeknek a vizsgálata

Dátum
Szerzők
Nagy, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Debrecen Magyarország második legnépesebb városa, megyei jogú város, melyben felsőfokú tanulmányaim megkezdése óta élek. Történelme igen gazdag és nagy múltra tekint vissza, „kálvinista Róma” és „civisváros” néven is emlegetik. De ezen felül központi szerepet is betölt gazdasági, közlekedési, szellemi és kulturális értelemben. Mindezeknek köszönhető, hogy jelentős az idegenfogalom a városban. A látogatók nagy számát okozza, hogy a város a konferenciaturizmus, az üzleti turizmus, a rendezvényturizmus és a szabadidős turizmus számára is kiváló adottságokkal rendelkezik. A dolgozat megírása során célom volt a különböző turisztikai termékek szerepének felmérése a város turizmusában, valamint meg szerettem volna vizsgálni a Debrecen turizmusában érintett szereplők online marketing folyamatait is. Saját tapasztalataim azt mutatják, hogy a vállalkozások az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az online marketingkommunikációra. Szerettem volna feltérképezni, hogy milyen platformokon és milyen módon sikerült ezt véghezvinniük. Mindezen változásokról a fogyasztókat is szándékomban állt megkérdezni egy online kérdőív formájában. A kutatás során kiemelt figyelmet szenteltem az online marketing eszközökön belül a különböző közösségi platformokon való jelenlétre és kommunikációra. A dolgozat első részében egy általános áttekintést készítettem a turizmus alakulásáról az elmúlt években, valamint Debrecen turizmusát is bemutattam. Ezután a következő témakör, amellyel kapcsolatban kutatást végeztem, az a marketing kialakulása, a szolgáltatásmarketing, a turizmusmarketing és az online marketing területek voltak. A dolgozat másik nagy fejezete a szakértői interjú és a kérdőív elemzéséből kinyert adatok értékelésén alapszik. A kérdőívből kinyert adatok feldolgozása az IBM SPSS Statistics nevű programcsomagjának segítségével történt. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy Debrecen sokszínű turisztikai kínálatát nem ismerik az emberek, valamint a város egy mérsékelt árú úti célként definiálható. Ami a marketinget illeti, Debrecen turizmusmarketingje online marketing központú, melyen belül a közösségi média felületek a legkiemelkedőbbek. A célcsoportot illetőleg megállapítható, hogy a 18-25 éves korosztály van leginkább megcélozva az online marketing elemekkel.
Leírás
Kulcsszavak
turizmus, marketing, online marketing
Forrás