Следы философских идей и литературного наследия Л. Н. Толстого в творчестве А. П. Чехова "Хорошие люди", "Несчастье", "О любви"

Dátum
Szerzők
Szikora, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom fő témája Tolsztoj befolyása a Csehov művekre. Munkám során Csehov Tolsztojjal folytatott dialógusait elemeztem ki a műveikben.
Leírás
Kulcsszavak
Tolsztoj, Tolsztojánizmus, Csehov, polemizáció
Forrás