A korlátolt felelősségű társaság alapításának és működésének sajátosságai az érvényben lévő jogszabályok alapján

Dátum
2011-04-07T08:29:36Z
Szerzők
Pongor, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban a legelterjedtebb társasági forma, a korlátolt felelősségű társaság. Ehhez a tényhez, nagymértékben hozzájárul az, hogy 2007 szeptemberétől lecsökkentették a törzstőke minimumát 500.000 Ft-ra. Ezen kívül sok más dolog is közrejátszik abban, hogy sok vállalkozó választja ezt a társasági formát. Dolgozatomban bemutatom a kft alapításának lépéseit, és az ehhez szükséges alapvető ismereteket. Kitérek a tagokat megillető jogokra, illetve kötelezettségekre. Fő témája a dolgozatomnak az alapítás és a működés bemutatása. Ehhez kapcsolódóan részletesen elemzem a kft szervezetét, ezen belül a taggyűlés működését, az ügyvezetők hatáskörét, a felügyelő-bizottságot, illetve szó lesz a társasági szerződés módosításáról is, melynek keretében a törzstőke felemeléséről és leszállításáról lesz szó. Fontos megemlíteni a kft-vel kapcsolatosan, hogy tilos a nyilvános felhívás útján a tagokat toborozni, mivel a társaságot zártkörűen kell alapítani.
Leírás
Kulcsszavak
kft, szervezeti felépítés
Forrás