A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége a hivatásos sportolói jogviszonyban

Dátum
Szerzők
Berta, László Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat felépítését tekintve ki fogok térni a munkajog felelősségi rendszerére, a sportjogra, Európai Uniós intézményekre a sporttal kapcsolatban. Részletesen bemutatásra kerül a hivatásos labdarúgó szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezések a munkáltató és munkavállaló kötelezettségeivel kapcsolatban a munkaszerződés teljesítésekor. A dolgozat fő célja érzékeltetni a kárfelelősségi szabályok érvényesülését és bonyolultságát a hivatásos sportolókkal fennálló munkaszerződések kapcsán.A Munka Törvénykönyvében szereplő munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek összehasonlítása a hivatásos sportolói munkaszerződésben szereplő munkáltatói és munkavállalói kötelezettségekkel. Nemzetközi jogeseteken is bemutatásra kerül a munkáltató és munkavállaló kártérítési felelőssége.
Leírás
Kulcsszavak
munkáltató, kártérítési felelősség, munkavállaló
Forrás