CNC gépkezelők munkaerő-piaci helyzete Hajdú-Bihar megyében

Dátum
Szerzők
Dobi, Lajos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban a CNC gépkezelő szakma helyzetét vizsgáltam meg Hajdú-Bihar megyében. HR tanácsadóként naponta szembesülök azzal a ténnyel, hogy vannak hiányszakmák, amit nagyon nehezen és igen sokára lehet ellensúlyozni. Dolgozatom célja, hogy szakirodalmi áttekintés során definiáljam mit értünk hiányszakma, illetve szakmunkás alatt, ismertessem a magyarországi munkaerőpiaci helyzetet, ezen belül egy átfogó képet adjak a jelenlegi CNC gépkezelő szakmáról. Kutatásomhoz kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaztam, kérdőíves felmérést végeztem a már szakmában dolgozó CNC gépkezelő szakmunkásokat és a szakmát választó tanulókat, illetve interjút készítettem 3 vállalat vezetőjével. Végül javaslatot tettem a szakiskolában tanulók, a már szakmában dolgozók és a cégek vezetői számára.
Leírás
Kulcsszavak
CNC gépkezelő, munkaerőpiac, hiányszakma
Forrás