Angiogenikus receptorok in vivo vizsgálata szingenikus tumoros állatmodellen

dc.contributor.advisorTrencsényi, György
dc.contributor.advisorPéliné Szabó, Judit
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Nukleáris Medicina Tanszékhu_HU
dc.contributor.authorBorgyos, Stella
dc.contributor.departmentDE--Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentBay, Péter
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Vegytani Intézethu_HU
dc.date.accessioned2022-06-09T15:04:48Z
dc.date.available2022-06-09T15:04:48Z
dc.date.created2022-06-08
dc.description.abstractNapjainkban vezető halálozási ok, a rosszindulatú daganatokból kialakult áttétek képződése. A metasztázisok kialakulásának gyakori elősegítője a tumoron belüli hypoxia, melynek hatására érképződési (angiogenikus) folyamatok indulnak be. Kutatásunk során az αvβ3 és az aminopeptidáz N, neo-angiogenikus molekulák expresszióját figyeltük meg, szingenikus tumoros állatmodellen in vivo MiniPET képalkotó eljárás segítségével. A használt állatmodellt már korábban leírták, melynek központi tartalma, hogy ha a kisállatmodell vesetokja alá daganatos sejteket ültetünk, akkor mindig kialakul áttét a mellkasi parathymicalis nyirokcsomóban. Ez az úgynevezett „skip” metasztázis modell, mely a nyirokrendszeren keresztül, limfatikus úton terjed. Kísérletünk során a vesetok alá ültetett sejtekből primer mesoblastos nephroma (Ne/De) daganatok és mellkasi parathymicalis nyirokcsomó áttétek alakultak ki, amelyek 18FDG radiofarmakonnal detektálhatók voltak. Munkacsoportunk előzőleg már igazolta, hogy in vivo MiniPET képalkotással, a neo-angiogenezis és az ezzel járó αvβ3 integrin, illetve aminopeptidáz N expressziója kimutatható 68Ga jelzett NGR és RGD peptidekkel. Jelen dolgozatban bemutatjuk, hogy a vesetok alá transzplantált mesoblastos nephroma (Ne/De) tumorok és a keletkező áttétek αvβ3 integrin és aminopeptidáz N expressziója 68Ga-NODAGA-RGD és 68Ga-NOTA-cNGR radiofarmakonokkal detektálható preklinikai PET képalkotói eljárással. A primer tumor és a metasztázis esetében azonban kevésbé expresszálódott az αvβ3 az aminopeptidáz N-hez képest. A vesetok alá ültetett mesoblastos nephroma tumor 18FDG, 68Ga-NODAGA-RGD és 68Ga-NOTA-cNGR radiofarmakonokkal egyaránt detektálható volt in vivo preklinikai PET vizsgálat folyamán. Ezzel ellentétben, a mellkasi parathymicalis nyirokcsomó áttét szignifikánsan 18FDG-el és 68Ga-NOTA-cNGR-el volt kimutatható. Az egymást követő történő transzplantációk során mind a vesetokban lévő primer daganatok, mind a mellkasi parathymicalis nyirokcsomó metasztázisok esetében, a 18FDG, 68Ga-NODAGA-RGD és 68Ga-NOTA-cNGR halmozása állandó növekedést eredményezett. Ebből a megállapításból arra következtethetünk, hogy a metasztázisok ismételt transzplantációja során kialakult tumorok és az azok áttétjei emelkedő glükóz metabolizmusa, illetve a neo-angiogenikus molekulák, αvβ3 integrin és az aminopeptidáz N kifejeződésének fokozódása egyre erőteljesebb malignitást jelezhet az alkalmazott kisállatmodellünkben.hu_HU
dc.description.courseorvosi diagnosztikai analitikushu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.coursespecRadiográfiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent43hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/334399
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectangiogenezishu_HU
dc.subjectállatmodellhu_HU
dc.subjectangiogenikus receptorhu_HU
dc.subjectmetasztázishu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Orvostudomány::Onkológiahu_HU
dc.titleAngiogenikus receptorok in vivo vizsgálata szingenikus tumoros állatmodellenhu_HU
Fájlok