Közösségi média szerepe a Z generáció vásárlási preferenciáiban

Dátum
Szerzők
Lőrincz, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájának a Közösségi média szerepe a Z generáció vásárlási preferenciáiban címet adtam. Célomul tűztem ki, hogy megvizsgáljam a Z generáció vásárlási szokásait. Munkám során a Z generáció által használt online platformjait tervezem megvizsgálni, továbbá a vásárlási szokásokat is megemlítem. Itt szeretném kifejteni az online vásárlás előnyeit és hátrányait. Fontosnak tartom, hogy a fizetési módokat is ide soroljam, természetesen ez a vásárláshoz szorosan kapcsolódik. A vállalkozások sem maradhatnak ki a vizsgálati módszerekből, hiszen a közösségi média hozzájárul az ő sikeres útjukhoz is. Legfőbb célomnak tekintettem, hogy a fogyasztói csoportok elkülönítésével piacorientáltabb kiindulópontot találjak a fiatal generáció felé irányuló marketingkommunikáció alapjaként, amely a digitális identitásuk fényében célzottabb és hatékonyabb lehet.
Leírás
Kulcsszavak
közösségi média, z generáció, online vásárlás
Forrás