A főbb szántóföldi növénytermesztési ágazatok üzemgazdasági elemzése adott vállalkozásnál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom témájául választottam egy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozás költség-haszon elemzését. Célom a termesztett növények – búza, kukorica, napraforgó – és a gazdaság jövedelemtermelő képességének és hatékonyságának vizsgálata. Dolgozatom fő célkitűzése a vállalkozásnál termesztett főbb növények üzemgazdasági elemzése révén a termelés hatékonyságának megítélése. Mindezekhez kapcsolódó vizsgálataimmal a következő főbb kérdésekre keresem a választ: A vállalat által termesztett növények a vizsgált vállalkozásban hatékonyan termelhetők-e? Melyik növénynek miben van üzemgazdaságot tekintve előnye, illetve hátránya a többi növénnyel szembe?

Leírás
Kulcsszavak
Szántóföldi, növénytermesztés, üzemgazdaság elemzés
Forrás