Genreschilderkunst tijdens de Gouden Eeuw

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a holland arany évszázaddal foglalkozom. Rövid áttekintést nyújtok a holland arany évszázad társadalmáról és hétköznapi életéről, illetve emellett a fő témámmal, a 17. század zsánerképfestészetével foglalkozom. Azon belül is az életképek parasztábrázolásaival. A holland arany évszázad tanulmányozásához elengedhetetlen az előző évszázadok, főként a 15.-16. évszázad zsánerfestészetének megvizsgálása, hiszen ezt az időszakot a 17. század előfutárának tekinthetjük. Ami ezen évszázadok során jelentőssé vált a zsánerképfestészetben, az a 17. század során teljesedett ki. Szakdolgozatomban vizsgálom továbbá a 15.-17. századra jellemző hétköznapi életet, illetve azt, hogy a korabeli zsánerképek szolgálhatnak-e valós tükörként a múlt megismerésére, vagy esetleg sokkal inkább szubjektívnek tekinthetjük ezen festmények ábrázolásmódjait. Megvizsgálom a parasztok társadalomban betöltött szerepét, illetve mindennapi tevékenységeiket, kötelezettségeiket. Tanulmányozom a 17. századi parasztzsánerek fő témáit, helyszíneit, illetve azt, hogy miért válhatott a zsánerfestészet igen kedvelt műfajjá ebben az időszakban. Vizsgálom továbbá a paraszt típusfiguraként betöltött szerepét is. Az életképek ábrázolásmódjai kapcsán keresem a választ arra, hogy mi lehetett a művészek célja eme alkotásokkal. Rejtőzhet-e erkölcsi célzatú tanítás a zsánerképek mögött, vagy a művészek csupán a valóságot akarták ábrázolni élethű formában? Próbálok választ kapni arra a kérdésre, hogy a nyers jelenetek elrettentésre, vagy sokkal inkább a közönség megnevettetésére szolgáltak-e.

Leírás
Kulcsszavak
arany évszázad, hollandia, 17. század, festészet, zsánerfestészet, életkép, zsánerkép, parasztábrázolás
Forrás