Hallgatói dolgozatok (Néderlandisztika Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Néderlandisztika Tanszék hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 132)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  De relatie tussen literatuur en geweld
  Lénárt, Péter; Pusztai, Gábor; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozatban Móricz Zsigmond Árvácska című művét hasonlítom össze, Cyrel Buysse De biezenstekker című munkájával. A dolgozatban a fő fókusz az erőszak jelenségére irányul és az erőszak kontextusából vizsgálom a két művet. A dolgozatban szó van többek között a Naturalizmus hazai megjelenésének körülményeiről és megítéléséről, valamint jelentősségéről a Magyar irodalom történetben. Ezen kívül taglalja a Naturalizmus Flandriában való megjelenését és hatását a Flamand irodalomra. Továbbá taglalja, a két szerző irodalmi munkásságát a naturalizmus kontextusában és munkásságuk hatásait a két ország irodalmára.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Koronavírus elleni intézkedések a magyar és a holland oktatásban a 2020/2021-es tanévben
  Bakó, Lola; Bozzay, Réka Kornélia; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban összehasonlítottam a magyar és holland iskolákban meghozott korlátozásokat a koronavírus ideje alatt a 2020/21-es tanévben. Külön vizsgáltam az általános és középiskolákat, valamint a felsőoktatást és az óvodákat, bölcsődéket. Összehasonlítottam az érettségi igőszakot mindkét országban. Emellett írtam a pedagógusok oltásáról is mindkét ország tekintetében. Végül utánanéztem a karantén pszichológiai hatásainak is.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Het beeld van Hongarije in de Nederlandse reisliteratuur (1920-1930)
  Béke, Jakab Botond; Pusztai, Gábor; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatom témája a Magyarországról alkotott általános kép az 1920-as évek holland utazási irodalmában. Három rendkívül különböző szerző munkáiban vizsgáltam azt, hogy milyen Magyarország-képet tártak az olvasó elé. Munkám egy fasiszta irónő, egy jómódú nemes és egy református teológus tapasztalatain alapszik. Jogosan gondolhatjuk, hogy e három különböző ember véleményei és tapasztalatai javarészt nagyon eltérőek, ugyanakkor bizonyos pontokon mind egyetértettek. Tapasztalataik olvasása és feldolgozása során találkoztam pozitív és negatív, konstruktív és destruktív gondolatokkal egyaránt. Az olvasó ebbe az izgalmas, viszonylag ritkán kutatott területbe pillanthat bele munkám olvasása során.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  De effecten van het trans-Atlantische slavernijverleden in Nederland, vanuit het perspectief van de online media
  Szentmiklósi, Gergő; Bozzay, Réka Kornélia; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a holland online média szemszögéből vizsgáltam a transzatlanti rabszolga-kereskedelem hatásait. 2023-ban is számos vita forrása Hollandiában a rabszolgatartó múlt, amelyet a média is rendszeresen tárgyal. Ennek egyik oka, hogy a koloniális múlt feldolgozása máig sem történt meg. Bár a transzatlanti rabszolga-kerekesdelem a 19. században véget ért, manapság is érzékeny téma. Dolgozatom egy pillanatfelvétel, amely az aktuális helyzetet vizsgálja.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Receptie van Madelon Székely-Lulofs in Hongarije
  Váradi , Zsuzsanna; Pusztai, Gábor; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a Jáván született holland írónő, Madelon Székely-Lulofs magyarországi recepcióját vizsgáltam különböző zsurnalisztikai szövegek alapján, melyeket elsősorban az 1930-as években írtak. Erről a témáról már körülbelül 13 évvel ezelőtt Pusztai Gábor is készített tanulmányt, ami az Acta Neerlandica című periodikában jelent meg a ’De schrijfster van de Javaanse slaven’101 címmel. Dolgozatom fő célja az volt, hogy azt vizsgáljam, hogy az azóta online elérhető cikkekben található kritikák mennyire változtatják meg a már meglévő eredményt. A bevezetőben röviden ismertettem Madelon Lulofs életét, majd utána a fő részben a munkásságát, és különböző újságokban és folyóiratokban (Független Szemle, Napkelet, Ellenzék, Korunk, Nemzeti Ujság, Színházi Élet, Ujság, A mai világ képe, Szocializmus, Magyar Hírlap, Népszava, Magyar Csillag) található szövegek tartalma alapján kerestem a bevezetőben feltett kérdésekre a válaszokat. Madelon Lulofsról írónőként főként pozitív kritikákat írtak az említett lapokban, de akadtak negatívak is, valamint bizonyos dolgokat az írónő életével és munkásságával kapcsolatban hibásan neveztek meg. Fordítói munkásságáról egy recenziót találtam, egy holland könyv, a Goede Moordenaar magyar fordításáról. Azon forrásokat tekintve, amik a rendelkezésemre álltak, az fogalmazható meg, hogy különböző kritikákkal illették az írónőt, és a legtöbb visszajelzést a Koelie, a Rubber és a De andere wereld című regényeiről lehetett találni, mert ezeket fordították le magyarra, így ezek voltak leginkább ismertek Magyarországon. Összességében kijelenthetjük, hogy ugyanazt az eredményt kaptam, amit már korábban Pusztai Gábor is az Acta Neerlandica periodikában megjelent ’De schrijfster van de Javaanse slaven’102 című tanulmányában. Madelon Lulofs Magyarországon mérsékelt ismertséget szerzett, ezt mutatja az is, hogy bizonyos dolgokat hibásan tudtak vele kapcsolatban, viszont többnyire pozitív kritikákkal illették őt, és lelkesedtek iránta.