Egy borzcsalád aktivitásának megfigyelése vadkamera alkalmazásával

Dátum
Szerzők
Varga, Sámuel Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja az volt, hogy egy védett erdőben élő borzcsalád életét vadkamera segítségével nyomon követve felmérjem a borzok éjszakai aktivitását, etogramját, zavarástűrését és mindezek függvényében a talajon fészkelő madarak tojásira gyakorolt predáció mértékét. Ennek fontossága természetvédelmi és vadgazdálkodási szempontból is kiemelkedő. Ezzel a kutatással szerettem volna tesztelni a vadkamera alkalmazhatóságát az ilyen jellegű vadbiológiai megfigyelésekben, és a kapott eredményekkel segíteni a vadgazdálkodási egységek munkáját a sikeres ragadozókontrollban. A helyszín egy bekerített alföldi tölgy-kőris- szil keményfás ligeterdő Debrecentől keletre. Különlegessége több okból is szembetűnő: egyrészt a 42 ha területű erdőrész teljes egészében kerítéssel van körülvéve. Emellett a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét képező terület, így rendeltetése a környező, hasonló ökológiájú területhez képest kiemelt. Végül, de nem utolsó sorban egy több évtizedes múltra visszavezethető borzvár- komplexumnak is otthont ad, amelynek mindösszesen 11 ismert ürege került feltérképezésre. A megfigyelés időtartama 2014. február hónapban kezdődött és 2015 augusztus 31-ig tartott. Ebben az időszakban az általunk használt vadkamerát mintegy 2-4 m magasságban helyeztük ki, a borzvár körül található fák törzsére. A vadkameráról heti rendszerességgel töltöttük le a képeket, valamint videókat. A képek kiértékelése folyamatosan történt. A fészekpredációra irányuló vizsgálat eredményét a borzvártól a négy égtáj felé egyenlő távolságra (5-25 m távolságig, 5 m-res közökkel) kihelyezett műfészkek adták. Eredményeinkből kiderül, hogy szoros összefüggés van a borzok napi aktivitása és a naplemente között. A kutatás során fellépő zavarásra a borzok negatívan reagáltak. A talajon fészkelő madarakra gyakorolt predációs nyomása elenyésző volt, valamint a többi ragadozóval szembeni versengése növekedett.
Leírás
Kulcsszavak
borz, vadkamera
Forrás