Examining the Social Involvement of Sports Civic Organizations Sportcivil szervezetek társadalmi érintettségének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Tamás, Dr. Madarász
Szabados, György Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Analyzing the information available in the Hungarian database of the CSO, we can see that a significant part of the income of classical non-governmental organizations, especially non-governmental organizations with a sports profile, comes mainly from state or private support. In addition, it can be said that these organizations are essentially non-profit-oriented and play a significant role in social integration and the performance of essential social tasks. Therefore, the relevant question is to what extent and in what way their social embeddedness is realized, in what way do NGOs influence people in the course of their operation? Within this, the study of the social usefulness of sports non-governmental organizations and the sphere of support conditions in the sphere emerges as a priority area. In our study, we undertake to examine the activity of the organizations included in the survey, their social impact and to compare the results with their role in local society. Nearly 50% of the NGOs surveyed in the study have a local scope, and more than 50% typically engage in grassroots and leisure-related activities.
A KSH hazai adatbázisában fellelhető információkat elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a klasszikus civil szervezetek, különösen a sportprofillal rendelkező civil szervezetek bevételének meghatározó része főként állami vagy magán támogatásból származik. Emellett az is elmondható, hogy ezek a szervezetek alapvetően nem profit orientáltak, és jelentős szerepet töltenek be a társadalmi integrációban, és lényeges társadalmi feladatok ellátásában. Épp ezért lényeges kérdés, hogy milyen mértékben és módon valósul meg a társadalmi beágyazottságuk, milyen módon hatnak az emberekre a civil szervezetek a működésük során? A civil szervezetek azon belül is a sport civil szervezetek társadalmi hasznosságának vizsgálata, a szféra támogatottsági viszonyai miatt kiemelt területként jelentkezik. Vizsgálatunkban arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk a felmérésben szereplő szervezetek aktivitását, azok társadalmi hatását és a keletkező adatokat összevessük a helyi társadalomban betöltött szerepükkel. A vizsgálat során felmért civil szervezetek közel 50%-a lokális hatókörrel rendelkezik, valamint több mint 50%-a jellemzően tömeg-és szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységet folytat.
Kulcsszavak
sportcivil organizations, social involvement, non-governmental organizations, sportcivil szervezetek, társadalmi érintettség, nonprofit szervezetek
Forrás