Hajdú-Bihar megye közösségi közlekedési hálózatának vizsgálata

Dátum
2011-05-09T07:30:46Z
Szerzők
Pálóczi, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közlekedésföldrajzi vizsgálatok során eddig nem elterjedt módon Hajdú-Bihar megye közösségi közlekedési kínálatának részletes menetrendi információit feldolgoztam, és elemzéseket készítettem az ún. irányvektor nélküli ellátottságról Hajdú-Bihar megye hálózatáról és a hozzá közvetlenül elérhető útvonalszegmensekről összesen 7 megyére kiterjedően. Ennek során sikerült feltárni a kínálat szempontjából a centrum-periféria viszonyokat. A kistérségi rendszer közlekedési szempontból felismerhető anomáliáit megvizsgáltam részletesen az átlagos útidő és úttávolság figyelembevételével, ennek összesítésével egy leendő reform során hasznosítható ajánlást fogalmaztam meg a jelenlegi kistérségi központok elérhetőségének figyelembevételével. Egyek, Újiráz, Csökmő és Darvas települések esetleges Hajdú-Bihar megyétől való elszakadási törekvéseinek alapja felismerhető az eredmények tekintetében, ugyanis lakóinak előnyösebb kistérséget jelentenének a Tiszafüredi illetve Szeghalmi Kistérség központja. Kísérletet tettem a rendelkezésemre álló csekély adatok felhasználásával egy településszintű busz- illetve vasúti megállóhely lefedettség vizsgálathoz, azonban az úthálózat nagymértékű módosító hatása és a belterületté nyilvánított, de be nem épített területek nagy különbsége okán, továbbá a beépített területen belüli lakosság eloszlás heterogenitása miatt az eredményeim következtetések, javaslatok levonására nem alkalmasak, de továbbgondolásával egy értékes vizsgálat alapját képezhetik.
Leírás
Kulcsszavak
közlekedés, Hajdú-Bihar
Forrás