Az emberölés

Dátum
Szerzők
Sándor, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom központi témájának az emberölést választottam. A téma könnyebb feldolgozhatósága érdekében büntető jogegységi határozatokat, bírósági határozatokat használtam a szakirodalmak mellett. Elsőként a büntetőjog nemzetközi fejlődéstörténetét elemzem, ebből is kiemelve az emberölés megítélését a magyar jogrendszerben. Ezt követően a bűncselekmény megvalósulási stádiumait, az emberölés törvényi tényállását analizálom. Végezetül a szándékos emberölés minősített és privilegizált esetét vonom vizsgálat alá.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, stádiumok
Forrás