Az önbecsülés, a párkapcsolati intimitás és a párkapcsolati hiedelmek összefüggéseinek séma-fókuszú megközelítése

Dátum
Szerzők
Matejkó, Boglárka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az önbecsülés, a párkapcsolati intimitás és a párkapcsolatban megjelenő hiedelmek közötti kapcsolatot tártam fel a sémákkal való összefüggésben. A sémák és az önbecsülés kialakulása között szoros összefüggés feltételezhető, hiszen mindkét változónak a kötődés és a kora gyermekkori élmények adnak biztos táptalajt (Young et al., 2010). Meglátásom szerint az önbecsülés és sémák hatással vannak a párkapcsolatokat jellemző összetevőkre, mint például az intimitás, elégedettség vagy kapcsolati szorongás (Fincham & Bradbury, 1993; Dumitrescu & Rusu, 2012). A vizsgálatban használtam, a még magyar mintán nem validált Multidimensional Relationship Questionaire (MRQ, Snell et al., 2002) kérdőívet, melynek eredményei megmutatták, hogy a továbbiakban érdemes nagyobb figyelmet fordítani a kérdőív adaptálására. A kutatás eredményei alátámasztották a feltételezéseket, miszerint az önbecsülés szintje jelentős mértékben meghározza az intim kapcsolatokban minőségét és a benne megjelenő pszichológiai konstruktumokat. Továbbá önbecsülés és a sémák között szoros összefüggés található, így meglátásom alapján a sématerápia hatékony lehetőséget nyújt az önbecsülés fejlesztésére és ezáltal a párkapcsolattal kapcsolatos pozitív érzések és elégedettség növelésére.
Leírás
Kulcsszavak
intimitás, párkapcsolatok, sématerápia, kognitív hiedelmek, önbecsülés
Forrás