Házastársak szerződései, különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre

Dátum
2007-11-26T13:37:20Z
Szerzők
Darnai, Vera
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A családjog a jogrendszeren belül a magánjogba tartozik. A családjog a családi kapcsolatok személyi, és ezzel összefüggő vagyoni viszonyait szabályozza. Főbb rendelkezései az 1952. évi IV., A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényben találhatóak. Dolgozatom témája a házastársak egymás közötti szerződései, valamint a házassági vagyonjogi szerződések. A dolgozat elején szeretnék arról szólni, hogy hol helyezkednek el a szerződések a jogrendszeren belül, majd, a házastársak között létrejövő szerződésekről. Ezután a házassági vagyonjogi szerződésre szeretnék részletesebben kitérni. Témaválasztásom indoka, hogy tanulmányaim során nagyon érdekesnek találtam a családjogot, és szerettem volna jobban megismerni. A családjogon belül azért esett a választásom a házastársak közötti szerződésekre, mert ezek a szerződések az alanyaik szempontjából speciálisak, és ezáltal új perspektívából nyílt alkalmam az egyes szerződéseket megvizsgálni.
Leírás
Kulcsszavak
házastársi szerződés
Forrás