Az aktuális alaphangulat hatása a társadalmi célú reklámok megítélésére az érzelmek iránti igény tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen tanulmány célja, annak vizsgálata, hogy pozitív és negatív szöveggel való előhangolás által létrehozott aktuális hangulat/érzelmi állapot, hogyan hat a reklámok megítélésére, valamint az érzelmek iránti igény hogyan befolyásolja mindezt. A kutatás fókuszában a társadalmi célú reklámok (TCR) hatásossága áll, fentiekben megemlített konstruktumok párhuzamában.

Leírás
Kulcsszavak
reklám, TCR, reklámmegítélés, érzelem, alaphangulat, érzelmek iránti igény, pozitív affektivitás, negatív affektivitás, társadalmi célú reklám, megítélés
Forrás