Franciaország működőtőke-befektetései Magyarországon

Dátum
2012-04-02T10:02:01Z
Szerzők
Cserepes, Marietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául Magyarország és Franciaország gazdasági, kereskedelmi kapcsolatának vizsgálatát választottam, melyet elsősorban Franciaországnak a magyar gazdaságban betöltött szerepére alapoztam. A dolgozatom első részében általánosságban írok a működő tőkéről. Ezután a Magyarországra érkező tőkéről és annak gazdasági hatásairól. A negyedik részben elemzem Franciaország gazdasági-társadalmi helyzetét, valamint a gazdaság szerkezetét makrogazdasági mutatókkal. végül pedig azt vizsgálom, hogy a rendszerváltás és az Uniós csatlakozás miként hatott a két ország közötti kapcsolatokra.
Leírás
Kulcsszavak
működőtőke, Franciaország
Forrás